Realtids människoräknare

Examensarbete på kandidatnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304875
Download file(s):
File Description SizeFormat 
22-14 Lenander Rej.pdf7.44 MBAdobe PDFView/Open
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete på kandidatnivå
Title: Realtids människoräknare
Authors: LENANDER, ANTHON
REJ, KONRAD
Abstract: Covid-19 pandemin tvingade många anställda runtom i världen att byta ut sina vanliga arbetsplatser mot olika hemmalösningar. I och med att fler anställda nu återvänder till kontoret letar därför många arbetsgivare efter lösningar för att hålla koll på antalet anställda som befinner sig på kontoret. Målet med den här studien är därför att utveckla ett kamera-baserat datainsamlingssystem för att övervaka antalet människor som går in och ut ur ett kontor. Människoräkningen görs med hjälp av objektdetektion, vilket är varför olika algoritmer för objektdetektion utforskas och jämförs. Insamlad data visas sedan upp på en tillhörande hemsida med hjälp av en utvecklad API.
Keywords: AI;Objektdetektering;Faster R-CNN;MobileNet-SSD;YOLOv5;Amazon Web Services
Issue Date: 2022
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data och informationsteknik
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304875
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.