Lokaliseringsteknologier för en automatiserad tidrapporteringsapplikation.

Examensarbete på kandidatnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304880
Download file(s):
File Description SizeFormat 
22-15 Kieu Nguyen.pdf927.35 kBAdobe PDFView/Open
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete på kandidatnivå
Title: Lokaliseringsteknologier för en automatiserad tidrapporteringsapplikation.
Authors: Nguyen, Dang Tuan Phong
Kieu, Erik
Abstract: Många företag hanterar idag tidrapporteringen manuellt vilket kan anses vara omodernt. QBIS är ett tidrapporteringsföretag som vill hitta en innovativ lösning för att automatisera detta. Målet med projektet är att tillsammans med QBIS skapa en mobilapplikation som hanterar olika uppgifter automatiskt med bland annat BLE, Wi-Fi och GPS. Syftet med rapporten är att avgöra vilken av dessa tre teknologier är bäst och lämpligheten av automationsnivå för olika uppgifter. Utifrån resultatet ansågs BLE fungera bäst vid korta distanser och GPS vid längre distanser. Automationen för tidrapporteringen anses vara översiktligt villkorligt automatiskt vilket också är lämpligt för mobilapplikationen.
Issue Date: 2022
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data och informationsteknik
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304880
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.