LCA data structure and time series related to construction and maintenance in Sweden

Examensarbete för masterexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/43332
Ladda ner:
Det finns inga filer.
Typ: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Titel: LCA data structure and time series related to construction and maintenance in Sweden
Författare: Blanco-Rosette, Sergio
Nyckelord: Miljöteknik;Environmental engineering
Utgivningsdatum: 2002
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för miljösystemanalys
Chalmers University of Technology / Department of Environmental Systems Analysis
Serie/rapport nr.: Report - Department of Environmental Systems Analysis, Chalmers University of Technology : 2002:14
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/43332
Samling:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!