Design of a 5.8 GHz microstrip line fed cavitybacked slot

Examensarbete för masterexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/45061
Ladda ner:
Det finns inga filer.
Typ: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Titel: Design of a 5.8 GHz microstrip line fed cavitybacked slot
Författare: Westfalk, Patrik
Nyckelord: Elektroteknik;Electrical engineering
Utgivningsdatum: 1996
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för elektromagnetik
Chalmers University of Technology / Department of Electromagnetics
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/45061
Samling:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!