Hard horn transition for use in a grid amplifier

Examensarbete för masterexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/45114
Ladda ner:
Det finns inga filer.
Typ: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Titel: Hard horn transition for use in a grid amplifier
Författare: Acquarelli, Lorenzo
Nyckelord: Elektroteknik;Electrical engineering
Utgivningsdatum: 2002
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för elektromagnetik
Chalmers University of Technology / Department of Electromagnetics
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/45114
Samling:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!