Design of a Cluster-Fed Multibeam Reflector System using Hard Horns as Feeds

Examensarbete för masterexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/45122
Ladda ner:
Det finns inga filer.
Typ: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Titel: Design of a Cluster-Fed Multibeam Reflector System using Hard Horns as Feeds
Författare: Lindgren, Tore
Nyckelord: Elektroteknik;Electrical engineering
Utgivningsdatum: 2004
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för elektromagnetik
Chalmers University of Technology / Department of Electromagnetics
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/45122
Samling:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!