Characterization of Omni-Directional Antennas Using H-Near Field Probe

Examensarbete för masterexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/45134
Ladda ner:
Det finns inga filer.
Typ: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Titel: Characterization of Omni-Directional Antennas Using H-Near Field Probe
Författare: Turlapaty, Anish Chand
Nyckelord: Elektroteknik;Electrical engineering
Utgivningsdatum: 2005
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för signaler och system
Chalmers University of Technology / Department of Signals and Systems
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/45134
Samling:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!