A Machine-assisted Proof of the Subject Reduction Property for a Small Typed Functional Language

Examensarbete för masterexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/47423
Ladda ner:
Det finns inga filer.
Typ: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Titel: A Machine-assisted Proof of the Subject Reduction Property for a Small Typed Functional Language
Författare: Bove, Ana
Nyckelord: Datalogi;Computer science
Utgivningsdatum: 1995
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för datavetenskap
Chalmers University of Technology / Department of Computer Science
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/47423
Samling:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!