Studie av energiförluster vid satsvisa processer med inriktning på Akso Nobels EMU-fabrik

Examensarbete för masterexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/60968
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Type: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Title: Studie av energiförluster vid satsvisa processer med inriktning på Akso Nobels EMU-fabrik
Authors: Andersson, Liselotte
Abstract: Då energikostnaden oftast är en stor utgiftspost för de flesta organisation, finns det ofta en hel del pengar att spara på att använda energin bättre. En effektivare energianvändning är dessutom bra för vår miljö, då resursförbrukningen i samhället minskar. Akso Nobels certifiering av energiledningssystem påbörjades år 2006. En av åtgärderna för energieffektivisering var att utnyttja energin i ångflödet ut från skorstenen från EMU-fabrikens kondensattank. Detta examensarbete syftar till att undersöka den energiförlust som kondensatsystmemet ger upphov till och hur det kan åtgärdas. Det huvusakliga målet är energieffektivisering.
Keywords: Kemiteknik;Chemical Engineering
Issue Date: 2007
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för energi och miljö
Chalmers University of Technology / Department of Energy and Environment
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/60968
Collection:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.