Engineering Change Management in a Supplier Integrated Environment. A theoretical comparison between Volvo 3P's process and the SASIG ECM Recommendation 1.0

Examensarbete för masterexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/73134
Ladda ner:
Det finns inga filer.
Typ: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Titel: Engineering Change Management in a Supplier Integrated Environment. A theoretical comparison between Volvo 3P's process and the SASIG ECM Recommendation 1.0
Författare: Levandowski, Christoffer
Nyckelord: Övrig annan teknik;Other Engineering and Technologies not elsewhere specified
Utgivningsdatum: 2008
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för produkt- och produktionsutveckling
Chalmers University of Technology / Department of Product and Production Development
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/73134
Samling:Examensarbeten för masterexamen // Master Theses (IMS)Materialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!