Clean tech business incubation

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2008
Författare
Bravo, Yudi Egana
Huang, Xiaonan
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Industriell teknik och ekonomi , Industrial engineering and economy
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index