Electronic horizon - Evaluation of the use of detailed map data in active safety applications

Examensarbete för masterexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/79635
Ladda ner:
Det finns inga filer.
Typ: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Titel: Electronic horizon - Evaluation of the use of detailed map data in active safety applications
Författare: Karlsson, Peter
Kurol, Jonas
Nyckelord: Elektroteknik och elektronik;Electrical Engineering, Electronic Engineering, Information Engineering
Utgivningsdatum: 2008
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för signaler och system
Chalmers University of Technology / Department of Signals and Systems
Serie/rapport nr.: Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola : EX073
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/79635
Samling:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!