Applying a platform strategy in a low-volume, business-to-business company

Examensarbete för masterexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/80887
Ladda ner:
Det finns inga filer.
Typ: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Titel: Applying a platform strategy in a low-volume, business-to-business company
Författare: Anemo, Marcus
Persson, Henrik
Nyckelord: Övrig annan teknik;Other Engineering and Technologies not elsewhere specified
Utgivningsdatum: 2008
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för produkt- och produktionsutveckling
Chalmers University of Technology / Department of Product and Production Development
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/80887
Samling:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!