Energieffektiv komfortkyla med högtempererad köldbärare och frikyla. En analys av hur köldbärartemperaturen påverkar energianvändningen.

Examensarbete för masterexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/80906
Ladda ner:
Det finns inga filer.
Typ: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Titel: Energieffektiv komfortkyla med högtempererad köldbärare och frikyla. En analys av hur köldbärartemperaturen påverkar energianvändningen.
Författare: Mattsson, Carl Johan
Malmberg, Tomas
Nyckelord: Byggnadsteknik;Building engineering
Utgivningsdatum: 2008
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för energi och miljö
Chalmers University of Technology / Department of Energy and Environment
Serie/rapport nr.: Technical report D - Department of Building Technology, Building Services Engineering, Chalmers University of Technology : E2008:02
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/80906
Samling:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!