20 kW pulslastnätdel - topologival och genomförande

Examensarbete för masterexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/82854
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Type: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Title: 20 kW pulslastnätdel - topologival och genomförande
Authors: Vinnberg, Andreas
Abstract: Denna rapport visar på skillnaderna mellan både topologival på hög abtraktionsnivå, huvudsakligen energilagring och medel- eller peakenergiöverförning som på låg abstraktionsnivå såsom switchtopologi (flyback, halvbrygga, fullbrygga och så vidare) och likriktning för ett fall med hög lastvariation och algebraiska uttryck formuleras för val av desamma. Funktioner för kondensator- och transistoregenskaper i förhållande till deras pris beräknas och val av optimala kondensator- och transistorval diskuteras. En prototyp byggdes för att verifiera resultaten. För en DC/DC-omvandlare som matas från en PFC med 20 kW medeleffekt under pulslast föreslås en peakeffektomvandlare bestående av två fullbryggor, fasskiftade 180 grader ur fas som har i princip all energilagring på primärsidan.
Keywords: Elkraftteknik;Electric power engineering
Issue Date: 2008
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för energi och miljö
Chalmers University of Technology / Department of Energy and Environment
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/82854
Collection:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.