Effect of peptide functionalized Poly(L-lysine)-grafted-poly(ethylene glycol) based co-polymers on bacterial adhesion

Examensarbete för masterexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/8625
Ladda ner:
Det finns inga filer.
Typ: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Titel: Effect of peptide functionalized Poly(L-lysine)-grafted-poly(ethylene glycol) based co-polymers on bacterial adhesion
Författare: Raj, Maddikeri Raghavendra
Nyckelord: Fysik;Physical Sciences
Utgivningsdatum: 2005
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för teknisk fysik
Chalmers University of Technology / Department of Applied Physics
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/8625
Samling:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!