Environmental performance calculations for the Port of Gotheburg. Emissions to the air from road transports.

Examensarbete för masterexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/90490
Ladda ner:
Det finns inga filer.
Typ: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Titel: Environmental performance calculations for the Port of Gotheburg. Emissions to the air from road transports.
Författare: Mdin, Elena
Nyckelord: Samhällsbyggnadsteknik;Civil Engineering
Utgivningsdatum: 2006
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur
Chalmers University of Technology / Department of Architecture
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/90490
Samling:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!