Olika transformatorkopplingars lämplighet som uppsamlingsstation för vindkraftsgrupper

Examensarbete för masterexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/95253
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Type: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Title: Olika transformatorkopplingars lämplighet som uppsamlingsstation för vindkraftsgrupper
Authors: Abdollahpour, Saied
Karlsson, Pär
Abstract: Syftet med den här rapporten är att utreda vilken kopplingsart som bäst passar till en uppsamlingstransformator avsedd för vindkraftparker. Rapporten är ett första steg på vägen för att ta fram en standardtransformator åt Vattenfall Eldistribution för just den här typen av användningsområde. De kopplingar som undersöks är YNyn, YNd och Dyn. Utöver detta kommer även jordningsutrustning delvis behandlas. För att utröna vilken som är den bästa lösningen har kopplingarna bedömts efter kriterierna; förluster, kostnad, felströmmensstorlek och elkvalitet. Resultatet från den insamlade informationen tyder på relativt små skillnader mellan kopplingsarterna, YNd-kopplingen rekommenderas baserat på att nollföljdskomponenten är separerad mellan primär och sekundärsida, stabil nollföljdsimpedans, dess förmåga att eliminera övertoner av tredje graden samt lägre kostnad. Förhoppningsvis kommer den här rapporten vara ett hjälpsamt verktyg till kommande projekt inom vindkraftområdet.
Keywords: Elkraftteknik;Electric power engineering
Issue Date: 2009
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för energi och miljö
Chalmers University of Technology / Department of Energy and Environment
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/95253
Collection:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.