Enkel hantering av källsorterat hushållsavfall. Ett innovativt källsorteringssystem för hemmet

Examensarbete för masterexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/95268
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Type: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Title: Enkel hantering av källsorterat hushållsavfall. Ett innovativt källsorteringssystem för hemmet
Authors: Cargill-Ek, Jana
Keywords: Övrig annan teknik;Other Engineering and Technologies not elsewhere specified
Issue Date: 2009
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för produkt- och produktionsutveckling
Chalmers University of Technology / Department of Product and Production Development
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/95268
Collection:Examensarbeten för masterexamen // Master Theses (IMS)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.