Arbetsberedningar i syfte att öka delaktighet och tillvaratagande av kompetens bland yrkesarbetare -Utvärdering av ett nytt arbetssätt för Skanska Region Hus Göteborg

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/98150
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Arbetsberedningar i syfte att öka delaktighet och tillvaratagande av kompetens bland yrkesarbetare -Utvärdering av ett nytt arbetssätt för Skanska Region Hus Göteborg
Authors: Karlsson, Dag
Reismer, Sebastian
Keywords: Samhällsbyggnadsteknik;Civil Engineering
Issue Date: 2009
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för bygg- och miljöteknik
Chalmers University of Technology / Department of Civil and Environmental Engineering
Series/Report no.: Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola : 2009:59
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/98150
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.