A novel incontinence measurement system for evaluation of user pattern and product performance

Examensarbete för masterexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/99424
Ladda ner:
Det finns inga filer.
Typ: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Titel: A novel incontinence measurement system for evaluation of user pattern and product performance
Författare: Mellbin, Fredrik
Sahlin, Carl
Nyckelord: Elektroteknik och elektronik;Electrical Engineering, Electronic Engineering, Information Engineering
Utgivningsdatum: 2009
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för signaler och system
Chalmers University of Technology / Department of Signals and Systems
Serie/rapport nr.: Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola : EX089/2009
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/99424
Samling:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!