Chalmers Open Digital Repository HJÄLP

Innehåll:

Innehåll

Upptäck

Sökning

Enheter

Samlingar

Logga in i ODR

Registrera

Ladda upp filer

Granska information

Handles

Min sida

Redigera profil

Prenumerera på en samling

 

Chalmers ODR ger tillgång till en stor samling av studentarbeten skrivna på Chalmers tekniska högskola. Studentarbetena är indelade i examensarbeten för kandidat- eller masterexaman samt examensarbeten på grundnivå. Varje institution har i DSpace sina egna samlingar som i sin tur har undersamlingar. Varje samling kan innehålla obegränsat många objekt/studentarbeten.


UPPTÄCK tillbaka till index

Upptäck poster genom att bläddra igenom en sorterad lista av objekt:

Samlingar låter dig bläddra i samlingar i alfabetisk ordning och upptäcka undersamlingar.

Visa på titel visar alla arbeten i ODR alfabetiskt sorterade efter titel.

Visa på författare sorterar arbeten alfabetiskt efter författare.

Visa på ämne låter dig bläddra igenom en lista på nyckelord som tilldelats arbeten i DSpace.

Visa på datum sorterar alla arbeten i omvänd kronologisk ordning.

Du behöver logga in i ODR för att:

Registrera är funktionen som låter dig registrera nya poster i ODR. Du gör detta genom att fylla i information om arbetet i ett metadataformulär och därefter välja om du laddar upp en eller flera tillhörande fulltexter. Varje samling har sin egna inställningar för denna process.

Min sida är sidan för din personliga profil. Denna sida innehåller en lista på utkast för de arbeten som håller på att registreras samt en lista på väntande jobb, som är de studentarbeten som behöver uppmärksamhet i form av granskning.

Redigera profil låter dig byta lösenord.


SÖKNING tillbaka till index

För att söka i ODR, gå till sökfältet högst upp på sidan. Du kan specificera din sökning genom att söka på författare, titel, år eller på studentarbeten med uppladdad fulltext.

ODR använder sig av Jakarta Lucene som sökfunktion. Här är några hjälpsamma tips:

De sökord du använder
matchas mot titel, författare sammanfattning, identifikatorer samt andra typer av metadata i en post. Detta innebär att du får träff på poster där dina sökord finns i något av dessa fält.

Beroende på filformat på fulltexten, kan du även söka fram poster där sökorden återfinns någonstans i fulltexten. Vill du veta mer, kontakta din ODR-administratör.

Så kallade stoppord
utesluts från sökningen. Detta inkluderar vanligt förekommande ord i engelskan, som till exempel:

"a", "the", "to", "in", "and", "not", och så vidare.

Trunkering
Använd asterisk (*) efter en ordstam för att inkludera olika variationer och böjningar av ordet.

Stemming
För engelska ord kan sökmotorn automatiskt söka på andra tempus eller i plural/singular.

Frassökning
För att söka efter en hel fras, använd citattecken (") runt frasen.

Exakt ordmatchning
Använd plustecken (+) framför ett sökord om detta måste förekomma i sökresultatet.

Uteslut termer
Använd minustecken (-) framför ett sökord om du vill att sökresultatet inte ska innehålla ordet. Du kan även använda dig av den booleska operatorn NOT. Om du exempelvis söker på "concrete NOT bridge" får du träff på de poster som handlar om betong, men inkluderar inte de som handlar om broar.

Boolesk sökning

Du kan använda dig av booleska operatorer när du söker. Dessa måste skrivas med stora bokstäver:

AND - posterna måste innehålla samtliga termer för att dyka upp i sökresultaten.

OR - för att hitta poster som innehåller antingen samtliga termer, eller någon av dem.

NOT - för att exkludera sökord.

Parenteser kan användas för att kombinera flera booleska operatorer och sökord i samma sökfråga.


AVANCERAD SÖKNING tillbaka till index

För att göra en avancerad sökning behöver du först klicka på förstoringsglaset så att du kommer till söksidan. Du kan sedan lägga till flera fält i din sökning, och filtrera på titel, författare och ämne/nyckelord. Observera att det översta fältet måste innehålla en sökterm för att sökningen ska genomföras.

Du kan även klicka på ett filter i den högra menyn, om du exempelvis vill inkludera ett nyckelord i sökningen. Detta läggs då till sökfrågan automatiskt.

Det finns möjlighet till att sortera sökresultaten efter antingen relevans, titel eller datum. Du kan även välja antalet poster som visas per sida.


ENHETER tillbaka till index

ODR är organiserat i enheter ("Communities") som kan motsvara administrativa organisationer såsom skolor, institutioner, laboratorier eller forskningscenter. Varje sådan enhet kan i sin tur ha oändligt många underenheter ("Subcommunities") och samlingar ("Collections"). Dessa samlingar har ingen begränsning på antalet poster som får finnas. På grund av att DSpace är organiserat på detta vis, är det möjligt för enheterna själva att anpassa sina inställningar och

Varje enhet har sin egen sida som beskriver enheten (institutionen) och visar upp nyheter och intressanta länkar. Det finns även en lista på de samlingar som ingår i enheten.


SAMLINGAR tillbaka till index

Enheter kan innehålla oändligt många samlingar i ODR. Dessa samlingar kan vara indelade efter teman, ämnen eller publikationstyp, såsom olika sorters uppsatser/studentarbeten. Varje samling kan ha sina egna regler och arbetsflöden för registrering.

Varje samling i DSpace har sin egen sida som visar upp information om nyheter och länkar som är av intresse för samlingen.


LOGGA IN I DSPACE tillbaka till index

För att kunna göra ändringar i DSpace/ODR eller för att registrera studentarbeten, behöver du vara inloggad i systemet. Är du en ny användare behöver du först skapa ett konto. Alla kan skapa ett konto i DSpace, men för att registrera arbeten och få tillgång till samlingar behöver man tilldelas behörighet till samlingar av administratören.

För att skapa ett konto i DSpace/ODR, gå till "Logga in" i det övre högra hörnet och välj "Min sida". Därefter klickar du på länken för att skapa en ny användare och fyller i din e-postadress. Följ sedan instruktionerna. Tänk på att när du väljer lösenord att DSpace är känsligt författare stora och små bokstäver. Kom ihåg att slutligen klicka på "Logga in" för att fortsätta.


REGISTRERA tillbaka till index

Avbryta registreringsprocessen:

Du kan när som helst under processen avbryta en pågående registrering, genom att klicka på "Avbryt / Spara"-knappen längst ned på sidan. Den information som du har skrivit in i formuläret sparas och finns kvar när du återvänder till formuläret. Du kan se vilka pågående registreringar du har på "Min sida". Om du av misstag råkar avbryta processen, kan du alltid fortsätta den från "Min sida".

Överst på sidan ser du fem rutor som motsvarar fem steg i registreringsformuläret. Dessa ändrar färg ju längre du kommer i formuläret. Du kan även använda dig av rutorna för att flytta dig fram och tillbaka i formuläret genom att klicka på dem, och du förlorar ingen data du har fyllt i när du flyttar dig i formuläret.

Välj samling

Du väljer samling i menyn genom att klicka på pilen till höger.

Du kan endast registrera arbeten i de samlingar du har behörighet till. Om du saknar behörighet till dina samlingar, eller om det saknas en samling, kontakta din DSpace-administratör.

Klicka på "Nästa" för att fortsätta, eller på "Avbryt / spara" för att avbryta din registrering.


REGISTRERA: Steg 1 - Beskriv arbetet tillbaka till registrera tillbaka till index

Det är viktigt att du fyller i informationen så detaljerat som möjligt, då detta gör objektet lättare att hitta. De fält som är markerade med en stjärna (*) är obligatoriska, men ju fler fält som fylls i, desto lättare är det att söka fram arbetet.

Författare:

Fyll i namnen på samtliga författare. För att lägga till fler författare, klicka på "Lägg till". Observera att namnen skrivs med efternamnet först, enligt:

"Efternamn Förnamn"

Titel:

Det är obligatoriskt att fylla i information om titel. Om arbetet har en undertitel, använd kolon för att separera den från huvudtiteln enligt:

"Titel: Undertitel"

Nyckelord:

Lägg till nyckelord för att öka sökbarheten. Fyll i ett ord eller en fras för varje fält, och lägg till nya vid behov.

Sammanfattning:

Du kan antingen kopiera och klistra in sammanfattningen, eller skriva den manuellt. Det finns ingen begränsning på antal tecken.

Publiceringsår

Publiceringsår är automatiskt inställt på nuvarande år, men det går även att ändra till andra år.

Serie:

Det finns möjlighet att välja en serie, om arbetet ingår i en sådan. Finns inte rätt serie att välja, kan man lägga till den. Observera att serier för studentarbeten inte är officiella serier, utan varierar från institution till institution. Det är alltså inte information som är obligatorisk att fylla i.

Typ av uppsats:

Uppsatstyp är förifyllt och styrs av det val av samling du gör.

Information om kurs:

Det finns möjlighet att fylla i information om handledare, examinator samt kurskod.

Språk:

Välj vilket språk uppsatsen/arbetet är skrivet på. Engelska är förhandsvalt.

Välj "Nästa" för att gå vidare, eller "Avbryt / spara" för att fortsätta senare.


REGISTRERA: Steg 2 - Ladda upp filer tillbaka till registrera tillbaka till index

Det finns två sätt att ladda upp fulltexter till ett arbete:

  1. Klicka på "Välj en fil eller dra en fil hit..." i den grå rutan, för att bläddra i dina dokument.

  2. Drag-and-drop, det vill säga dra en fil till den gråa rutan.

Det är möjligt att ladda upp fler filer än en. Du ser i listan under rutan vilka filer som är uppladdade.

Filformat

Kända filformat identifieras automatiskt under rubriken "Filformat", till exempel PDF, Microsoft Word eller HTML. Om du skulle ladda upp en fil i ett format som inte känns igen kan du behöva beskriva vad det är. Detta görs i nästa steg. För att veta vilka filformat som stöds i systemet, se filtyper som stöds i arkivet.

Filbeskrivning

Under "Description" kan du specificera vilken typ av fil det är, om det rör sig om andra typer av filer än en fulltext. Till exempel kan du ange om det är en bild, data, eller andra filtyper.

Klicka på "Nästa" för att granska fulltexterna som har laddats upp.


REGISTRERA: Steg 3 - Granska filuppladdning tillbaka till registrera tillbaka till index

Efter att du har laddat upp en eller flera fulltexter har du möjlighet att granska dessa i tabellen för att se om informationen stämmer. Det finns även möjlighet att ändra beskrivningen av en fil samt ändra filformatet. Du kan kontrollera fulltexterna på två olika sätt:

Om du behöver ladda upp fler filer, kan du göra det genom att klicka på den gröna knappen.

Checksums

DSpace genererar ett MD5-checksum för varje fil som finns i arkivet. Det är ett unikt ID som används för att särskilja filerna från varandra över tid.

När du är nöjd med filerna du har laddat upp, gå vidare till det sista steget genom att välja "Nästa".


REGISTRERA: Steg 4 - Granska information tillbaka till registrera tillbaka till index

På denna sida kan du granska all information som du har registrerat. För att ändra eller lägga till information, klicka på knappen till höger, "Ändra en av dessa". För att ändra fulltexten, klicka på "Lägg till eller ta bort en fil". Du kan även använda dig av navigationsmenyn överst på sidan för att gå till ett tidigare steg i registreringsprocessen. När du känner dig nöjd med informationen på sidan, välj "Nästa" för att gå vidare, eller välj "Avbryt / spara" för att fortsätta senare.


REGISTRERA: Steg 5 - Godkänn villkoren tillbaka till registrera tillbaka till index

Innan du publicerar arbetet behöver du läsa igenom villkoren och intyga att du följer dessa. Observera att endast godkända arbeten får laddas upp, samt att samtliga studenter måste godkänna att fulltexten laddas upp. Har du frågor, kontakta din DSpace-administratör.


REGISTRERA: Registrering färdig tillbaka till registrera tillbaka till index

När din registrering är färdig, blir studentarbetet publicerat och synligt direkt. Vissa samlingar kan dock ha andra inställningar, och kan kräva att arbetet granskas en gång till innan publicering. Du får ett epostmeddelande så fort du har registrerat och publicerat färdigt ett arbete, eller om det har inträffat ett fel under registreringen. Du kan se status för för den post du har registrerat på din sida. Har du frågor kring registreringsprocessen eller om vilka samlingar du har rättigheter till, kontakta administratör.


HANDLES tillbaka till index

När en post är färdig och publicerad i ODR, tilldelas den en unik och permanent URL som inte påverkas av systembyten. Dessa kallas för handles. Att varje post har en egen unik identifierare som inte ändras gör det möjligt att referera och länka till ett arbete i samlingen på ett enkelt och säkert sätt. Handles registreras på Handle System, ett system som tilldelar och hanterar unika identifierare för digitala objekt och som administreras av Corporation for National Research Initiatives (CNRI).


MIN SIDA tillbaka till index

När du har registrerat dig för ett konto på ODR och har tilldelats behörigheter för att lägga till/ta bort poster i en samling, får du en egen profil som kallas för "Min sida". Här kan du se:


REDIGERA PROFIL tillbaka till index

Här kan du redigera din profil och ändra dina inställningar. Du behöver först ha registrerat ett konto och aktiverat det för att kunna ändra inställningar.


PRENUMERERA PÅ EN SAMLING tillbaka till index

Som användare kan du prenumerera på en samling och få epostmeddelanden när nya arbeten har publicerats i samlingen. Du kan få uppdateringar om så många samlingar du vill. För att prenumerera:

På denna sida kan du även ta bort nuvarande prenumerationer.


FÖR MER HJÄLP... tillbaka till index

Behöver du hjälp med att använda ODR eller har frågor om tjänsten, kontakta din ODR-administratör.

Vill du veta mer om programvaran, besök DSpaces hemsida.