Oodi Central Library, detalj

Typ
Program
Publicerad
2020
Författare
Modellbyggare
Larsson, Nathanael Josua
Tuneld, Sara
Waldén, Sara
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
ALA Architects
Geografisk plats
Helsinki, Finland
Byggnad (typ)
Offentlig byggnad
Byggår
2019
Modelltyp
Detail model
Skala
1:20
Teknik / material
Index
2020-06B
Samling