Interiörljus i lastbilshytt för fjärrtransportförare Med avseende på välbefnnande Kandidatarbete inom Teknisk Design ELLINOR AXELSSON CAROLINE LIEW GUSTAF LÖÖF MARCUS MARTTILA IDA OSTERMAN LOVISA RUNESON INSTITUTIONEN FÖR INDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Göteborg, Sverige 2023 www.chalmers.se BACHELOR THESIS