Microstructural investigation of the influence of KCl on the high temperature corrosion of 304L

Examensarbete för masterexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/11855
Ladda ner:
Det finns inga filer.
Typ: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Titel: Microstructural investigation of the influence of KCl on the high temperature corrosion of 304L
Författare: Froitzheim, Jan
Nyckelord: Materialteknik;Materials Engineering
Utgivningsdatum: 2005
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för teknisk fysik
Chalmers University of Technology / Department of Applied Physics
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/11855
Samling:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!