Chalmers Open Digital Repository

Välkommen till Chalmers öppna digitala arkiv!

Här hittar du:

  • Studentarbeten utgivna på lärosätet, såväl kandidatarbeten som examensarbeten på grund- och masternivå
  • Digitala specialsamlingar, som t ex Chalmers modellkammare
  • Utvalda projektrapporter
 

Enheter i Chalmers ODR

Välj en enhet för att se alla samlingar.

Senast inlagda

Post
Samäganderätt mellan bostadsutvecklare och privatperson
(2024) Göthe Pagander, Julia; Norvinge, Sara; Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik (ACE); Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik (ACE); Strid, Marie; Strid, Marie
Arbetet undersöker dynamiken i samägande mellan bostadsutvecklare och privatpersoner och betonar dess potential som en strategisk lösning för förstagångsköpare på den utmanande bostadsmarknaden i Sverige. Med stigande fastighetspriser och stränga finansiella krav förblir det konventionella bostadsägandet svårfångat för många unga vuxna. Denna studie undersöker samägande som en alternativ bostadsmodell, som erbjuder ett symbiotiskt förhållande där både utvecklare och individer delar fördelarna och ansvaret för fastighetsägande. Med hjälp av kvalitativa forskningsmetoder, såsom intervjuer med nyckelintressenter från stora svenska bostadsutvecklare som HSB, OBOS och JM, fördjupar sig denna studie i de invecklade arrangemangen för delägarskap. Den utvärderar deras ekonomiska, juridiska och sociala konsekvenser och bedömer deras genomförbarhet och hållbarhet som ett bostadsalternativ för förstagångsköpare. Studien beaktar också den bredare inverkan av sådana arrangemang på bostadsmarknadens struktur och undersöker hur delägarskap kan främja inkludering och ekonomisk mångfald. Resultaten visar att delägarskap kan minska inträdeshindren för förstagångsköpare avsevärt och ge dem en framkomlig väg till bostadsägande. Det underlättar inte bara tillgången till bostäder utan skapar också en känsla av gemenskap och delat ansvar, vilket potentiellt kan leda till en mer hållbar stadsutveckling. Studien belyser dock även utmaningar som komplexiteten i samägandeavtal, behovet av tydliga regelverk och de långsiktiga konsekvenserna för äganderätten och stabiliteten på marknaden.
Post
Kommersiella fastigheters lönsamhet; effekter av hållbara och klimatsmarta investeringar
(2024) Kulich, David; Melin, Eric; Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik (ACE); Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik (ACE); Lindahl, Göran; Lindahl, Göran
Detta examensarbete utforskar effekterna av hållbara och gröna investeringar på lönsamheten hos kommersiella fastigheter. Studien granskar hur sådana investeringar påverkar driftnettot och identifierar de drivkrafter som motiverar fastighetsägare att genomföra dem. Fokuset ligger på kommersiella fastighetsföretag i Göteborg och dess närhet, men inkluderar också insikter från konsultföretag, initiativorganisationer och forskare runt om i Sverige. Syftet är att undersöka hur fastighetsägare kan genomföra klimatsmarta investeringar som är ekonomiskt lönsamma och samtidigt bibehålla eller öka avkastningen på sina fastigheter. Resultaten ska belysa nyckelfaktorer som kan främja intresset för hållbara investeringar, i linje med de växande kraven från marknaden och samhället. Studien är särskilt relevant med tanke på de förändrade hållbarhetsstandarderna och lagkraven, såsom EU:s Fit for 55-initiativ, som påverkar kommersiella fastigheter i hög grad. Genom att integrera hållbarhet i fastighetsstrategier, strävar forskningen efter att uppfylla både samhälleliga förväntningar och regelverk, samtidigt som den potentiellt förbättrar långsiktig lönsamhet genom kostnadsminskningar och ökad attraktivitet för hyresgäster.
Post
Evaluation of the Shear Punching Test - A comparative analysis with fall-cone and direct simple shear test
(2024) Hall, Evelina; Lindeby, Ellen; Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik (ACE); Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik (ACE); Karlsson, Mats; Karlsson, Mats
Between the years 2019 and 2023, SGI developed a new method to assess the undrained shear strength in cohesive soils. The new test, named the shear punching test, is developed to possibly replace or compliment existing test methods, particularly the fall-cone test. The fall-cone test, which is an index test for evaluating the shear strength of soil, is based on empirical analyses. This makes it challenging to derive mathematically and often underestimates the results. A method similar to the shear punching test was devised by Bror Fellenius 1935. Although the results were considered promising at the time, the method came to nothing. This thesis aims to investigate the potential of the shear punching test to become a standardized test in geotechnical investigations by analyzing the correlation between the shear punching test, fall-cone test and direct simple shear test (DSS). This is achieved by conducting a literature review and analyzing results from soil samples where all relevant methods have been performed. Furthermore a numerical model of the shear punching apparatus is developed using Plaxis 2D, and an in depth stability analysis is conducted on a section from Gamleby Harbor in Västervik using Geostudio SLOPE/W. The results show that the shear strength that is calibrated to the DSS test aligns reasonably well with empiricism and naturally in relation to the shear strength obtained from DSS tests. The normalized shear strength however, shows a wide spreading within 2 standard deviations as well as a few outliers. Numerical modeling in Plaxis can to some extent recreate results from the laboratory tests. During evaluation of the shear strength trend for the use in stability analysis, the shear punching test leads to an increase in cases where the DSS test is excluded. In conclusion, the shear punching test cannot be considered a complete replacement for the fall-cone test as an index test, as the sensitivity of the soil cannot be determined. However, it can be used as a complement to other tests for the evaluation of the undrained shear strength in cohesive soils. Due to the scatter in the normalized shear strength, no specific range for certain parameters can be observed where shear punching is relevant or not. It can be concluded that it is possible to recreate the shear punching numerically and obtain results that reasonably align with laboratory results. Including results from the shear punching test in the evaluation of the shear strength trend will only have an effect if more reliable test methods are not included.
Post
AI-Based Wireless Channel Prediction - Generalized Models for Adaptive Measurements and Predictions
(2024) Chen, Bingcheng; Chalmers tekniska högskola / Institutionen för elektroteknik; Svensson, Tommy; Winges, Johan; Kumar Nagalapur, Keerthi; Sattari, Mehdi; Zhang, Xinlin
In wireless communication systems, channels can be time-varying, and their conditions can change due to factors such as mobility, interference, and environmentalconditions, which brings challenges in maintaining communication reliability. Hence, acquiring channel state information (CSI) is a critical step in physical layer of wireless communication. However, when accurate CSI or precoder fed back by a User Equipment (UE) is used by a network for MIMO precoding, the received CSI/precoder can get outdated quickly, consequently resulting in a loss of user and system throughput due to the utilization of outdated precoders. In a feature introduced in 3GPP Rel-18, a UE can be configured to measure multiple instances of the channel, use them to predict a number of channel/precoder instances in the future and report the predictions to the network. The performance of such a scheme depends highly on the ability to predict the channel with high accuracy. In this study, we explored AI-based methods for channel prediction to address this challenge. By utilizing a past window size of measured channel sequences, the proposed method forecasts future channel conditions. Out of all the AI models tested, the Transformer Encoder-Only model demonstrated superior performance, its counterparts and a classical non-AI based autoregressive (AR) model. We also found that, training the model with a diverse dataset with a mix of UE velocities, embedding across the time dimension within the Transformer EncoderOnly model, and constructing the model within the complex domain yields enhanced generalization capability. Furthermore, we developed a generalized model capable of using varying number of channel measurements to predict varying number of channel instances in the future.
Post
Holistic Diagnosis via Multimodal Foundation Models
(2024) Pauli, Oskar; Chalmers tekniska högskola / Institutionen för elektroteknik; Graell i Amat, Alexandre; Ceccobello, Chiara; Östman, Johan
The healthcare domain has data in many different forms, or modalities. They can be in the form of x-ray images, time-series of certain events like heart rate or blood pressure, textual data from notes etc. Medical practitioners uses many different modalities every day to make informed and sound decisions. With the recent success of small and large language models, it is natural to try and incorporate them with multimodal capabilities in the healtcare domain. This thesis seeks to investigate how well small language models can perform on predictive tasks in healthcare using multimodal data. To explore this, projectors that project data from different sources to the embedding space of a language model was developed. While the results show that a multimodal language model is better than a single-sourced version, it is still being outperformed by the XGBoost model. Even though it is being outperformed, the model proposed shows promise in regards to generalizability, potentially streamlining predictive tasks in healthcare. The thesis argue that even if improvements needs to be made and the challenges it poses can be difficult to handle, further advancements can lead to facilitating medical practitioners in a very efficient way.