Konstruktion av induktionsladdningsplatta och javaprogram för trådlös laddning och kommunikation till mobiltelefon

Examensarbete för kandidatexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/122537
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Type: Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Title: Konstruktion av induktionsladdningsplatta och javaprogram för trådlös laddning och kommunikation till mobiltelefon
Authors: Dahlén, Karl-Magnus
Laas, Alexander
Lindberg, Christopher
Falk-Dahlin, Joel
Larsson, Kim
Lovén, Thomas
Abstract: Ett ökat mobilanvändande har lett till att allt fler mobiltelefoner används lika mycket i hemmet och kontoret som utanför. För att slippa ha flera olika nummer och räkningar slängs de fasta telefonerna idag ut och all telefoni sker via mobiltelefonen. Det som begränsar tekniken är att batteriet kan ta slut, signalen (täckningen) kan vara svag samt en dålig ergonomi. Denna konstruktion ämnar lösa dessa tre pro- blem med hjälp av en induktionsladdningsplatta och ett fjärrstyrningsprogram på datorn som använder bluetooth. Framförallt är denna konstruktion riktad till Sony Ericsson-telefoner. För att lösa problemet inhämtades initialt teoretiska kunskaper om induktion, bluetooth och antennförstärkning. Kunskaperna tillämpades i expe- riment och tester för framställning av två separata prototyper; en laddningsplatta och ett javaprogram för fjärrstyrning. Vid tester med laddningsplattan var reso- nansfrekvensen en parameter som varierades och undersöktes mycket. Metoden för fjärrstyrningen innebar till största delen av kommunikationstester mellan dator och telefon med AT-kommandon. Prototypen som skapades fungerar tillfredställande och laddar ett tomt batteri till en W205 på ungefär 4 timmar. Javaprogrammet kan styra telefonens samtalsfunktion, skicka SMS och läsa in telefonbokens kontakter.
Keywords: Elektrofysik;Electrophysics
Issue Date: 2010
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för teknisk fysik
Chalmers University of Technology / Department of Applied Physics
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/122537
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.