Bränsleceller - så fungerar de; en granskning av framtidens energiomvandlare

Examensarbete för kandidatexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/122549
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Type: Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Title: Bränsleceller - så fungerar de; en granskning av framtidens energiomvandlare
Authors: Åkesjö, Anders
Garberg Löfving, Ellen
Granberg, Henrik
Bergman, Martin
Romare, Mia
Rosenstam, Oscar
Abstract: Energiframställningen idag är främst baserad på fossila bränslen, vilket inte är håll- bart i ett längre perspektiv. Därför letas alternativa, förnyelsebara energikällor och energiomvandlare. Bränsleceller är alternativa energiomvandlare som utvecklats un- der en längre tid och nästan lika länge uppgetts vara nära kommersialisering. Det är därför intressant att studera hur långt bränslecellstekniken faktiskt har kommit i sin utveckling. I denna rapport har detta gjorts genom att presentera teorin bakom bränsleceller, samt kritiskt granska vilken roll bränsleceller har i samhället idag och vad de kan få för roll i framtiden. Vissa fundamentala egenskaper hos bränslecellerna har belysts genom att utföra och dokumentera laborationer på två olika bränslecel- ler. Slutsatsen blir att det finns svårigheter med bränslecellstekniken, framför allt kost- naden och prestandan, och dessa svårigheter måste övervinnas innan den kan slå igenom i stor skala. Bränslecellerna lever idag inte upp till de högt ställda förvänt- ningarna, men har stor potential.
Keywords: Materialfysik med ytfysik;Material physics with surface physics
Issue Date: 2010
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för teknisk fysik
Chalmers University of Technology / Department of Applied Physics
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/122549
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.