Sensor för effektivisering av sophantering

Examensarbete för kandidatexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/122551
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Type: Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Title: Sensor för effektivisering av sophantering
Authors: Lagerlöf, Axel
Lindberg, Simon
Johansson, Martin
Berggren, Andreas
Abstract: En stor mängd resurser åar idag åt till att tömma soptunnor som inte är fulla. Detta medför stora påfrestningar både ekonomiskt för fö- retagen som skall tömma soptunnorna och på den omgivande miljön. Kandidatarbetets mål var därför att utveckla en sensor som kan mä- ta nivån i en soptunna och utifrån detta skicka en signal via trådlös överföring till en centralenhet om tunnan behöver tömmas. Arbetet avgränsades till att bara utveckla sensorn och därför är ingen infor- mationsöverföring till en centralenhet ännu möjlig. Arbetet har kon- centrerats på att utveckla två olika typer av sensorer. Den ena bygger på ett optiskt utförande med IR-dioder och detektorer. Den andra bygger på en akustisk lösning där ultraljud används för att detekte- ra nivån. Mycket av arbetet har ägnats åt att utveckla program till mikrokontrollern ATtiny24 som är den centrala komponenten i båda sensorerna. Det är denna som styr all mätning och signalhantering samt används som strömbrytare då ingen mätning pågår. Båda sensorerna uppfyller de formulerade kraven men det finns många utvecklingsmöjligheter. När det gäller den optiska varianten kan signalen förstärkas eftersom den nu är ganska svag efter den pas- serat sopsäcken som sitter i de flesta soptunnor. För den akustiska sensorn skulle storleken på denna kunna minskas ordentligt om en kombinerad sändare/mottagare används istället för två separata vil- ket nu är fallet. Detta skulle också göra mätningen av nivån säkrare samt sänka priset på sensorn.
Keywords: Elektrofysik;Electrophysics
Issue Date: 2010
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för teknisk fysik
Chalmers University of Technology / Department of Applied Physics
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/122551
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.