Optimering av anläggning för utvinning av sekundärvärme från Shell Raffinaderi AB, att leverera till närliggande bostadsområde.

Examensarbete för masterexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/123267
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Type: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Title: Optimering av anläggning för utvinning av sekundärvärme från Shell Raffinaderi AB, att leverera till närliggande bostadsområde.
Authors: Johansson, Kenth
Älmqvist, Arnold
Keywords: Kemiska processer;Chemical Process Engineering
Issue Date: 1976
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för värmeteknik och maskinlära
Chalmers University of Technology / Department of Heat and Power Technology
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/123267
Collection:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.