Kinetic Analysis of the Spatio-Temporal Organization of the Insulin Signaling Pathway

Examensarbete för masterexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/127214
Ladda ner:
Det finns inga filer.
Typ: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Titel: Kinetic Analysis of the Spatio-Temporal Organization of the Insulin Signaling Pathway
Författare: Steindorsson, Sigurdur
Konkoli, Zoran
Nyckelord: Biologisk fysik;Cell- och molekylärbiologi;Biological physics;Cell and molecular biology
Utgivningsdatum: 2008
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap
Chalmers University of Technology / Department of Microtechnology and Nanoscience
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/127214
Samling:Examensarbeten för masterexamen // Master Theses



Materialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!