Cosmological Inflation and the delta N formalism

Examensarbete för masterexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/147805
Ladda ner:
Det finns inga filer.
Typ: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Titel: Cosmological Inflation and the delta N formalism
Författare: Fransson, Emil
Sammanfattning: In this thesis we perform a study of cosmological inflation in the delta-N-formalism. Inflation is a period of time when the physical distances in the universe grew immensely. Most theories of inflation use one or more scalar fields to drive inflation. Through Fluctuations in these fields one can get theoretical predictions of the anisotropies in the Cosmic Microwave Background radiation by using the so called delta-N-formalism.
Nyckelord: Grundläggande vetenskaper;Kosmologi;Basic Sciences;Cosmology
Utgivningsdatum: 2011
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för fundamental fysik
Chalmers University of Technology / Department of Fundamental Physics
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/147805
Samling:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!