Construction of a more efficient Ethylene Forming Enzyme: Development of screening strategies for increased ethylene production in yeast

Examensarbete för masterexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/159644
Ladda ner:
Det finns inga filer.
Typ: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Titel: Construction of a more efficient Ethylene Forming Enzyme: Development of screening strategies for increased ethylene production in yeast
Författare: Paiva, Jorge
Nyckelord: Livsvetenskaper;Industriell bioteknik;Life Science;Industrial Biotechnology
Utgivningsdatum: 2012
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för kemi- och bioteknik
Chalmers University of Technology / Department of Chemical and Biological Engineering
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/159644
Samling:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!