Värmning av avloppsvatten med spillvärme för att förbättra kvävereningen -Temperaturens inverkan på kvävereningen

Examensarbete för masterexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/161352
Download file(s):
File Description SizeFormat 
161352.pdfFulltext4.83 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Title: Värmning av avloppsvatten med spillvärme för att förbättra kvävereningen -Temperaturens inverkan på kvävereningen
Authors: Andersson, Helena
Keywords: Vattenteknik;Water Engineering
Issue Date: 2002
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för Vatten Miljö Transport
Chalmers University of Technology / Department of Water Environment Transport
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/161352
Collection:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.