Försök med biologisk nedbrytning av oljehaltigt industrislam genom kompostering med hästgödsel.

Examensarbete för masterexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/161470
Download file(s):
File Description SizeFormat 
161470.pdfFulltext12.35 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Title: Försök med biologisk nedbrytning av oljehaltigt industrislam genom kompostering med hästgödsel.
Authors: Fröling, Morgan
Abstract: Oljehaltigt avfall utgör en stor andel av den totala mängden miljöfarligt avfall. I denna rapport beskrivs försök att behandla oljehaltigt avfall genom kompostering.
Keywords: Vattenteknik;Miljöteknik;Kemiteknik;Water Engineering;Environmental engineering;Chemical Engineering
Issue Date: 1996
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för vattenförsörjnings- och avloppsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Sanitary Engineering
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/161470
Collection:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.