Speciation Analysis of Metals on Sediment Particles by Laser Ablation-Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry ( LA-ICP-MS)

Examensarbete för masterexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/165841
Ladda ner:
Fil Beskrivning StorlekFormat 
165841.pdfFulltext2.41 MBAdobe PDFVisa
Typ: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Titel: Speciation Analysis of Metals on Sediment Particles by Laser Ablation-Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry ( LA-ICP-MS)
Författare: Sapkota, Atindra
Nyckelord: Samhällsbyggnadsteknik;Civil Engineering
Utgivningsdatum: 2002
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för Vatten Miljö Transport
Chalmers University of Technology / Department of Water Environment Transport
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/165841
Samling:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!