Catalyzed carbon oxidation over Pt/C surfaces prepared by nanolithography

Examensarbete för masterexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/171862
Ladda ner:
Det finns inga filer.
Typ: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Titel: Catalyzed carbon oxidation over Pt/C surfaces prepared by nanolithography
Författare: Garza, Héctor Hugo Pérez
Nyckelord: Energi;Grundläggande vetenskaper;Katalys;Hållbar utveckling;Kemisk fysik;Materialvetenskap;Nanovetenskap och nanoteknik;Transport;Energy;Basic Sciences;Catalysis;Sustainable Development;Chemical physics;Materials Science;Nanoscience & Nanotechnology;Transport
Utgivningsdatum: 2010
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Kompetenscentrum katalys (KCK)
Chalmers University of Technology / Competence Centre for Catalysis (KCK)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/171862
Samling:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!