Vidareutveckling av uppsamlingskärl för farligt avfall - Ett examensarbete i sambarbete med Renova AB

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/183496
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Vidareutveckling av uppsamlingskärl för farligt avfall - Ett examensarbete i sambarbete med Renova AB
Authors: Axelsson, Anton
Löfving, Carl-Michael
Keywords: Annan teknik;Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande);Produktion;Other Engineering and Technologies;Innovation & Entrepreneurship;Production
Issue Date: 2013
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Extern
Chalmers University of Technology / External
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/183496
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.