Investigation of the morphology in polyethylene based insulation material with nano-particles for high voltage direct current cables

Examensarbete på grundnivå

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/187312
Ladda ner:
Det finns inga filer.
Typ: Examensarbete på grundnivå
Titel: Investigation of the morphology in polyethylene based insulation material with nano-particles for high voltage direct current cables
Författare: Tran, Nina
Nyckelord: Kemi;Chemical Sciences
Utgivningsdatum: 2013
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för kemi- och bioteknik
Chalmers University of Technology / Department of Chemical and Biological Engineering
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/187312
Samling:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!