Energieffektiva HVAC-system för bostadsenheter offshore-analys av projekteringsförutsättningar och systemval

Examensarbete för masterexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/19499
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorUlinder, David
dc.contributor.authorWalfridsson, Caroline
dc.contributor.departmentChalmers tekniska högskola / Institutionen för installationstekniksv
dc.contributor.departmentChalmers University of Technology / Department of Building Services Engineeringen
dc.date.accessioned2019-07-03T11:55:47Z-
dc.date.available2019-07-03T11:55:47Z-
dc.date.issued2004
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12380/19499-
dc.description.abstractPharmadule Emtunga AB är en koncern med tre olika affärsområden som alla har samma koncept. Det består av design och konstruktion av individuella moduler med inredning, som sedan sätts ihop till kompletta anläggningar. Emtunga, som är den division som står för tillverkningen av bostadsdelen till offshore, har kunder där det primära kravet är att säkerställa säkerhet av drift och anställda på plattformen. Vikten på den färdiga anläggningen är av stor betydelse och kunden vill ha kortast möjliga leveranstid på sin beställning. Detta gör att Emtunga optimerar sin projektering med hänsyn till vikt och tid för att kunna tillgodose sina kunders behov. Som en del i detta ingår optimeringen av ventilations- och värmesystem. Går det då med bibehållen driftsäkerhet och under givna förutsättningar att sänka energiförbrukningen och samtidigt få goda projekteringsförutsättningar i form av projekteringstid och viktminskning? Kan ett sådant alternativt system ge en enklare helhetslösning? Vilka lokala förutsättningar utöver regelverk, klassificeringssällskap och kundkrav påverkar valet av de tekniska systemen under projektering? För att besvara dessa frågor har ett referensobjekt Mad Dog, med placering i Mexikanska Gulfen, studerats. Dess luftbehandlingssystem består av ett returluftssystem med separat avluft. Med utgångspunkt från de gällande projekteringsförutsättningar för Mad Dog har en energioptimering gjorts och fyra alternativa system presenteras i rapporten. För dessa system har en regelverkskontroll gjorts som visar att de uppfyller de krav som ställs på bostadsenheter offshore. För att underlätta en sådan kontroll har en genomgång och sammanställning av regelverk och myndighetskrav gjorts. Arbetet har lett fram till ett rekommenderat system till Mad Dog. Detta består av två roterande värmeväxlare och utan separat system för avluft. Rekommendationen bygger på ett beslutsunderlag bestående av parametrar som energibesparing, installerad effekt, viktminskning och tidsbesparing. Arbetet visar att en projektering mot funktion och energieffektivitet ger ytterligare vinster i projekteringstid, vikt och utrymme. De lokala förutsättningar som styr systemvalet är klimatet och framför allt kundkraven. De formella kraven begränsar inte valet av en energieffektiv lösning. Detta innebär att en systemlösning med två roterande värmeväxlare kan införas på marknaden genom att visa på de vinster systemet ger i form av bland annat minskad driftkostnad, minskat utrymme och snabbare leverans.
dc.language.isoswe
dc.relation.ispartofseriesExamensarbete - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för byggnadsteknologi, Installationsteknik : 2004:01
dc.setspec.uppsokTechnology
dc.subjectByggnadsteknik
dc.subjectBuilding engineering
dc.titleEnergieffektiva HVAC-system för bostadsenheter offshore-analys av projekteringsförutsättningar och systemval
dc.type.degreeExamensarbete för masterexamensv
dc.type.degreeMaster Thesisen
dc.type.uppsokH
Collection:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.