Mikrobiell biokonvertering av para-xylen från lignin för produktion av tereftalsyra i framtida bioraffinaderier

Examensarbete för masterexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/200196
Download file(s):
File Description SizeFormat 
200196.pdfFulltext896.61 kBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Title: Mikrobiell biokonvertering av para-xylen från lignin för produktion av tereftalsyra i framtida bioraffinaderier
Authors: Gutman, Julia
Hofman, Jimmie
Malina, Carl
Niklasson, Adam
Salazar, Angelo
Öz, Robin
Keywords: Biologiska vetenskaper;Biofysik;Biological Sciences;Biophysics
Issue Date: 2014
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för kemi- och bioteknik
Chalmers University of Technology / Department of Chemical and Biological Engineering
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/200196
Collection:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.