Steepest descent and Newton methods using duality in structural optimization

Examensarbete för masterexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/21108
Ladda ner:
Det finns inga filer.
Typ: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Titel: Steepest descent and Newton methods using duality in structural optimization
Författare: Johansson, Håkan
Nyckelord: Tillämpad matematik;Applied mathematics
Utgivningsdatum: 2002
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för matematik
Chalmers University of Technology / Department of Mathematics
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/21108
Samling:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!