Atomskaliga beräkningar för adsorption av kloroform på grafenoxid

Examensarbete för kandidatexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/213051
Download file(s):
File Description SizeFormat 
213051.pdfFulltext3.03 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Title: Atomskaliga beräkningar för adsorption av kloroform på grafenoxid
Authors: Gillberg, Christoffer
Hansson, Fredrik
Idh, Sebastian
Lindberg, Benjamin
Abstract: I denna studie har möjligheten att använda grafenoxid för att separera kloroform från bruksvatten undersökts. Kloroform bildas som en toxisk biprodukt av dagens reningsprocesser då man neutraliser patogena mikroorganismer i dricksvatten. Bindningsenergin mellan kloroform och grafenoxid beräknades med en beräkningsmetod som baseras på DFT där vdW-DF används för att approximera utbytes- och korrelationseffekter. Resultaten visar att kloroform binder till grafenoxid med energier som varierar mellan 220-300 meV. Resultaten indikerar att grafenoxid kan användas för att separera kloroform från vatten. Dock påverkas adsorption av fler effekter än bara förmågan för kloroform att binda till grafenoxid. Därför behövs en djupare undersökning, som tar hänsyn till dessa effekter, för att ge en fullständig slutsats.
Keywords: Livsvetenskaper;Materialvetenskap;Nanovetenskap och nanoteknik;Grundläggande vetenskaper;Ytor och mellanytor;Yt- och kolloidkemi;Kvantkemi;Miljömedicin;Life Science;Materials Science;Nanoscience & Nanotechnology;Basic Sciences;Surfaces and interfaces;Surface and colloid chemistry;Quantum chemistry;Environmental medicine
Issue Date: 2014
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap
Chalmers University of Technology / Department of Microtechnology and Nanoscience
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/213051
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.