Simulering av tvåfasflöde och neutronbrus i en kokvattenreaktor

Examensarbete för kandidatexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/232120
Download file(s):
File Description SizeFormat 
232120.pdfFulltext4.32 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Title: Simulering av tvåfasflöde och neutronbrus i en kokvattenreaktor
Authors: Asplund, Carl
Gyllenhammar, Magnus
Klaar, Robert
Liljenzin, Carl
Nilson, Patrick
Wallenius, Henrik
Abstract: I detta kandidatarbete vidareutvecklas en redan befintlig modell för simulering av tvåfasflöde i en kokvattenreaktor. Simuleringen av systemet sker genom produktion av bubblor som sedan tillåts färdas genom reaktorkanalen. Utöver implementation av ytterligare fysikaliska aspekter i genereringen av bubblorna utvärderas modellen utifrån exempelvis längd på dess transienta förlopp, karaktär på hastighetsprofilanpassning samt giltigt parameterområde. Det kan konstateras att modellen är ett bra nästa steg för att inkludera mer fysik och således bättre efterlikna verkligheten. Beräkningstiden som implementationen medför är dock ett stort problem och något som begränsat möjligheten till analys av större parameterintervall. Korrelation mellan fluktuationer i ånghalten och neutronbruset gör det möjligt att ta fram neutronbruset för systemet. Detta används sedan för att ta fram transittiderna; tiderna det tar för en fluktuation att färdas mellan två neutrondetektorer. Dessa används som indata till ett artificiellt neuralt nätverk för att rekonstruera systemets hastighetsprofil, och i förlängingen även återskapa dess ånghaltsprofil. Det kan konstateras att detta tillvägagångssätt ger förhoppningar om att en mer generell och exakt modell går att uppnå, men att resultaten av de aspekter som undersökts i denna studie inte nått fram dit.
Keywords: Energi;Materialvetenskap;Fysik;Energy;Materials Science;Physical Sciences
Issue Date: 2016
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för fysik (Chalmers)
Chalmers University of Technology / Department of Physics (Chalmers)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/232120
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.