Preparation of nanostructured NiO particles from waste solutions to remove heavy metal (Pb2+) cations from aqueous solutions

Examensarbete på grundnivå

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/236679
Ladda ner:
Fil Beskrivning StorlekFormat 
236679.pdfFulltext1.44 MBAdobe PDFVisa
Typ: Examensarbete på grundnivå
Titel: Preparation of nanostructured NiO particles from waste solutions to remove heavy metal (Pb2+) cations from aqueous solutions
Författare: Nilsson, Nilena
Nyckelord: Oorganisk kemi;Kemiteknik;Materialteknik;Inorganic Chemistry;Chemical Engineering;Materials Engineering
Utgivningsdatum: 2016
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för kemi och kemiteknik
Chalmers University of Technology / Department of Chemistry and Chemical Engineering
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/236679
Samling:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!