Marknära neutroners påverkan på elektronik-en förstudie

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/252482
Download file(s):
File Description SizeFormat 
252482.pdfFulltext2.06 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Marknära neutroners påverkan på elektronik-en förstudie
Authors: Ehn-Nygren, Åsa
Jia Chen, Hanna
Abstract: Denna rapport innehåller en undersökning av de befintliga metoder som används för testning av elektronik samt de störningar som kan uppkomma som följd av neutronstrålning. Den innehåller även en sammanställning om de naturliga neutronerna, deras energi därmed också hur flödet uppför sig beroende på faktorer som altitud och longitud. Den övergripande idén med projektet har varit att se om det går att utföra neutrontestning i en mindre skala. Det som den här rapporten kommer visa är att den typen av testning redan utförs. Den innehåller också en undersökning för att se över möjligheterna för simulering av den typen av strålning som fordonen utsätts för på högre höjer.
Keywords: Elektroteknik och elektronik;Electrical Engineering, Electronic Engineering, Information Engineering
Issue Date: 2017
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap
Chalmers University of Technology / Department of Space, Earth and Environment
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/252482
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.