Multivariat analys av GC-MS spektra på Skeletonema marinoi produktion av aldehyder och andra sekundära metaboliter

Examensarbete för masterexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/25399
Ladda ner:
Det finns inga filer.
Typ: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Titel: Multivariat analys av GC-MS spektra på Skeletonema marinoi produktion av aldehyder och andra sekundära metaboliter
Författare: Dimic, Ljubica
Nyckelord: Separationsmetoder;Separation methods
Utgivningsdatum: 2006
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för kemi- och bioteknik
Chalmers University of Technology / Department of Chemical and Biological Engineering
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/25399
Samling:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!