Deficiency of farnesyltransferase (FTase) or geranylgeranyltransferase-I (GGTase-I) in human cardiomyocytes

Examensarbete för masterexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/256096
Ladda ner:
Det finns inga filer.
Typ: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Titel: Deficiency of farnesyltransferase (FTase) or geranylgeranyltransferase-I (GGTase-I) in human cardiomyocytes
Författare: Zou, Zhiyuan
Nyckelord: Biokemi och molekylärbiologi;Läkemedelskemi;Medicinsk bioteknologi (med inriktning mot cellbiologi);Livsvetenskaper;Biochemistry and Molecular Biology;Medicinal Chemistry;Medical Biotechnology (with a focus on Cell Biology);Life Science
Utgivningsdatum: 2017
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för biologi och bioteknik
Chalmers University of Technology / Department of Biology and Biological Engineering
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/256096
Samling:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!