Recycling of lithium-ion batteries. The effects of a reducing agent on the efficiency and kinetics of metal leaching

Examensarbete för masterexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/300104
Typ: Examensarbete för masterexamen
Titel: Recycling of lithium-ion batteries. The effects of a reducing agent on the efficiency and kinetics of metal leaching
Författare: Jensen, Robert
Utgivningsdatum: 2019
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för kemi och kemiteknik
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/300104
Samling:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!