Dubbeljonisation av allen med hjälp av högenergetiska fotoner

Examensarbete för kandidatexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/300868
Download file(s):
File Description SizeFormat 
Projektarbete_TIFX04-20-21.pdf2.54 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMiniotaité, Ugnè-
dc.contributor.authorForsmalm, Emma-
dc.contributor.authorForsmalm, Malin-
dc.contributor.departmentChalmers tekniska högskola / Institutionen för fysiksv
dc.date.accessioned2020-06-16T10:40:11Z-
dc.date.available2020-06-16T10:40:11Z-
dc.date.issued2020sv
dc.date.submitted2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12380/300868-
dc.description.abstractDetta arbete presenterar en studie om dubbeljonisation av molekylen allen vid absorption av högenergetiska fotoner. Vi undersöker i denna rapport valensdubbeljonisation och Augerprocesser hos allen. Syftet är att jämföra dubbbeljonisationenergier hos allen med teoretiskt beräknade värden och kunna relatera resultaten till dubbeljonisation och Augerprocesser hos den reaktiva molekylen HNCO. Spektroskopimetoden som använts kallas TOF-PEPECO och grundas i att emitterade elektroners flygtider mäts, samt identifierar de korrelerade elektronerna från jonisationshändelserna. För att kunna undersöka Augerprocesser har fotonenergier på över 300 eV använts, medan direkt dubbeljonisation kan uppnås redan vid lägre energier och där har energier mellan 40,81 eV och 110,0 eV använts. Den lägsta experimentellt erhållna dubbeljonisationsenergin har uppmätts till 27, 9 ± 0,3 eV. Totalt kunde fem dubbeljonisationstoppar urskiljas inom intervallet 27,9 eV till 47,9 eV. För att kunna tolka de senare topparna mer ingående krävs fortsatta teoretiska studier. Mätningarna på Augerstrukturen stödjer den lägsta experimentellt uppmätta vertikala dubbeljonisationenergin. Vi kan även se att allen har väldigt många repulsiva exciterade dubbeljonisationstillstånd. Från jämförelser mellan HNCO och allen framgår det att kvantmekaniska beräkningar och simuleringar på molekylerna är nödvändiga för att med säkerhet kunna förklara deras likheter och olikheter i dubbeljoniserade tillstånd samt kartlägga deras elektronstrukturer.sv
dc.language.isoswesv
dc.setspec.uppsokPhysicsChemistryMaths
dc.subjectallensv
dc.subjectdubbeljonisationsv
dc.subjectAugersv
dc.subjectsynkrotronsv
dc.titleDubbeljonisation av allen med hjälp av högenergetiska fotonersv
dc.type.degreeExamensarbete för kandidatexamensv
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.examinerSwenson, Jan-
dc.contributor.supervisorIdeböhn, Veronica-
dc.contributor.supervisorSquibb, Richard-
dc.contributor.supervisorRaimund, Feifel-
dc.identifier.coursecodeTIFX04sv
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.